Bestemmingsplannen

Bent u van plan om een eigen huis of bedrijfspand te bouwen of bent u van plan om uit te breiden? Raadpleeg dan vooraf het desbetreffende bestemmingsplan om te zien of uw bouwplannen passen binnen de voorwaarden.

Wat is een bestemmingsplan?

Een bestemmingsplan is een plan waarin wordt weergegeven wat er mag gebeuren met de ruimte in de gemeente. Zo staat er bijvoorbeeld in wat voor soort grond het is zoals landbouwgrond. Ook staat er in beschreven waar winkels en bedrijven mogen komen en hoe groot een gebouw mag zijn. Een bestemmingsplan is een plan dat geldt voor zowel de overheid als voor de burgers.

Wat staat er in?

Zoals eerder al benoemd worden er in het bestemmingsplan bebouwing en gebruiksvoorschriften weergegeven. Zo staat er dus in aangegeven waarvoor de grond bestemd is zoals bijvoorbeeld voor woningbouw, landbouw of voor bedrijven. Daarnaast staat er ook in aangegeven hoe groot een gebouw mag zijn en op welk percentage van de percelen gebouwd mag worden.

Deze aspecten komen allemaal voor in de  3 verschillende onderdelen van het bestemmingsplan; een toelichting, een plankaart en de regels.

In de toelichting worden de verschillende bestemmingen uitgelegd en staat er waarom er voor de verschillende bestemmingen in het bestemmingsplan zijn gekozen. In deze toelichtingen komen verschillende aspecten aan bod zoals milieu, monumenten etc.  In een plankaart worden visueel de bestemmingen aangegeven en bevat het de informatie als maximum hoogte van gebouwen en bebouwingspercentage. Als derde punt zijn er de regels van het bestemmingsplan. Deze worden ook wel voorschriften genoemd en bestaan uit zowel algemene voorschriften als voorschriften per bestemming.

Digitale bestemmingsplannen

Sinds Januari 2010 is het verplicht om de bestemmingsplannen digitaal beschikbaar te maken. Wanneer u wilt weten wat er staat in het bestemmingsplan dan kunt u de bestemmingsplannen online raadplegen. Zo bestaat er een landelijk portaal voor ruimtelijke plannen. Hier kunnen alle bestemmingsplannen terugvinden die gemaakt zijn door gemeentes.

Comments are closed.